Strakonická 3363/2d, Praha 5, 150 00 | IČ: 26460998 | DIČ: 26460998
+420 251 556 611 | FAX +420 257 313 771
acistav@acistav.cz

Filozofií společnosti ACISTAV, s.r.o.

je v maximální míře uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a dát přednost dlouhodobé spolupráci s nimi před krátkodobým profitem.

Jan Vinkler – prokurista, ředitel společnosti | @
Ing. Michal Franc – jednatel | @
Robert Habr – jednatel, hlavní stavbyvedoucí | @
Radim Makovský – jednatel, hlavní stavbyvedoucí | @

Václav Liška – vedoucí projektů, příprava staveb | @

Jarmila Chrudimská – hlavní ekonom | @

Ivana Pecháčková – fakturace | @

Alena Skuhrovcová – personální | @

Šárka Zádová – administrativa | @

Fakturační a zasilatelská adresa:
ACISTAV, s.r.o.
Strakonická 3363/2d
150 00 PRAHA 5

IČ: 26460998
DIČ: CZ26460998
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 83776

Společnost je členem skupiny, řídící společnost je Romira Invest s. r. o. se sídlem Strakonická 1199/2d, Hlubočepy, 150 00 PRAHA 5, IČ: 29054818


Telefon: 00420 251 556 611
Fax: 00420 257 313 771

ID datové schránky: wzyi3kk

Bank.spojení: ČSOB, č.ú. 300812553/0300

E-mail: acistav@acistav.cz
www.acistav.cz

Dne 22. 9. 2009 byla společností ACISTAV, s. r. o. založena společnost ACISTAV SK, s. r. o., která vznikla odkoupením a přejmenováním společnosti AVANSIS-ENVITEC, s. r. o.

Adresa:
ACISTAV SK, s. r. o.
Levočská 3
851 01 Bratislava

IČ: 35961856
DIČ: 2022175100
IČ DPH: SK2022175100

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR:

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Společnost Acistav s.r.o. IČ: 26460998, (dále jen „společnost“), zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo zaměstnanců.

Ve společnosti působí Informační manažerka – IM. Ke dni této informace je to paní Bc. Vladimíra Lišková Vyhnisová, telefon: 251 556 608, mail: acistav@acistav.cz V případě uplatnění Vašich práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informační manažerku.