Strakonická 3363/2d, Praha 5, 150 00 | IČ: 26460998 | DIČ: 26460998
+420 251 556 611 | FAX +420 257 313 771
acistav@acistav.cz

Rezidence Malé Náměstí, a. s.

Fakturační a zasilatelská adresa:
Strakonická 3363/2d
150 00 PRAHA 5

IČ: 07660901
DIČ: CZ07660901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 23964

ID datové schránky: 645pxmr

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 5344718369/0800

E-mail: acistav@acistav.cz

www.acistav.cz/rezidence_male_namesti